Preloader

Tuần qua, hoạt động on-chain trên mạng lưới Bitcoin (BTC) và nhu cầu về BTC ETF Spot của các tổ chức đã có những thay đổi đáng chú ý. Dưới đây là phân tích của Tradebot365 về những chuyển biến này.


1. Phân tích hoạt động trên BTC và nhu cầu ETF

1.1 Sự khác biệt về hoạt động trên BTC

Các chỉ số on-chain như địa chỉ hoạt động, giao dịch và khối lượng giao dịch là những yếu tố quan trọng để đánh giá sự phát triển của mạng blockchain. Hiện tại, Bitcoin đang chứng kiến sự suy giảm về số địa chỉ hoạt động, mặc dù số lượng giao dịch đang tăng lên.

  • Địa chỉ ví Bitcoin hoạt động: Số lượng địa chỉ hoạt động đang giảm, nhưng mạng lưới vẫn xử lý mức giao dịch gần như cao nhất từ trước đến nay. Trung bình hàng tháng là 617.000 giao dịch mỗi ngày, cao hơn 31% so với trung bình hàng năm, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với mạng lưới Bitcoin.
  • Giao dịch trên mạng lưới Bitcoin: Mối tương quan giữa sự giảm sút của các địa chỉ hoạt động và tỷ lệ giao dịch liên quan đến inscriptions và token BRC-20 là khá mạnh mẽ. Số lượng inscriptions đã giảm đáng kể kể từ giữa tháng 4, do sự xuất hiện của giao thức Runes.
  • Inscriptions: Đã đạt 71 triệu, nhưng sự phổ biến của nó đã giảm từ giữa tháng 4. Runes, ra mắt vào ngày 20/4, đã tạo ra nhu cầu giao dịch từ 600.000 đến 800.000 mỗi ngày.

1.2. Sự khác biệt về nhu cầu ETF

Hiện nay, các tổ chức lớn như BTC Spot ETF ở Mỹ, Mt. Gox Trustee, US Government, các sàn giao dịch và thợ đào đang nắm giữ khoảng 4,23 triệu BTC, chiếm hơn 27% nguồn cung. Các ETF Spot hiện nắm giữ hơn 862.000 BTC.

  • Coinbase: Đóng vai trò quan trọng với dịch vụ lưu ký của mình, nắm giữ khoảng 270.000 BTC qua Coinbase Exchange và 569.000 BTC qua Coinbase Custody.
  • Ảnh hưởng của chiến lược giao dịch cash-and-carry: Chiến lược này làm giảm áp lực mua trên thị trường giao ngay, trong khi các nhà đầu tư duy trì vị thế thị trường trung lập. Chiến lược này có thể thúc đẩy nhu cầu cho các ETF, cho phép nhà đầu tư lấy vị thế dài hạn trong Bitcoin.

2. Cập nhật dòng tiền từ các quỹ BTC ETF Spot

  • Grayscale: Hiện đang nắm giữ 285.158 BTC, tương đương 18,83 tỷ USD.
  • iShares Bitcoin Trust (thuộc BlackRock): Đang nắm giữ hơn 305.569 BTC, trị giá 20,18 tỷ USD.
  • Dòng tiền ETF: Vào ngày 14/06, thị trường Bitcoin ETF có dòng tiền âm gần 190 triệu USD, chủ yếu đến từ Grayscale và Fidelity. BlackRock vẫn duy trì dòng tiền dương nhưng không đáng kể. Trong tuần qua, tổng cộng 582 triệu USD đã được rút ra từ các quỹ ETF.

Kết luận

Tuần qua, hoạt động on-chain trên mạng lưới BTC và nhu cầu BTC ETF Spot của các tổ chức đã có những biến động quan trọng. Dù có sự giảm sút về địa chỉ hoạt động, số lượng giao dịch vẫn tăng mạnh, cho thấy nhu cầu sử dụng Bitcoin không hề giảm. Các tổ chức lớn vẫn nắm giữ lượng BTC đáng kể, mặc dù chiến lược giao dịch cash-and-carry đã làm giảm áp lực mua trên thị trường giao ngay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *