Preloader

Sự phụ thuộc quá mức vào Geth, một trình duyệt Execution Client chủ chốt, đã từng đặt Ethereum vào ngưỡng nguy hiểm khi chiếm tới 84% tổng mạng lưới. Tuy nhiên, theo dữ liệu mới nhất từ Client Diversity, tỷ trọng của Geth đã giảm xuống còn 63%, một mức đáng kể dưới hai phần ba tổng mạng và duy trì ổn định trong tuần qua. Đây là một thành tựu nổi bật, góp phần củng cố tính phi tập trung của mạng.

Cộng đồng Ethereum từng lo ngại rằng chỉ một sự cố nhỏ từ Geth cũng có thể gây ra vấn đề cho các Validator sử dụng phần mềm này, tiềm ẩn nguy cơ làm chậm toàn bộ mạng lưới. May mắn thay, sự ủng hộ mạnh mẽ từ các KOL và các Validator cá nhân (Solo Staker) trên các nền tảng xã hội đã thúc đẩy phong trào đa dạng hóa client, mở đường cho sự phát triển bền vững.

Dù vậy, không thể phủ nhận các thách thức liên quan đến hiệu quả của các phần mềm thay thế như Besu hay Nethermind, khi chúng cũng từng bị lỗi, gây thiệt hại kinh tế cho các Validator dùng chúng. Bên cạnh đó, một dấu hiệu tích cực khác là tỷ trọng staking qua Lido đã giảm xuống dưới 30% lần đầu tiên sau một thời gian dài, mặc dù điều này không hẳn là dấu hiệu suy yếu khi Lido vừa chào đón Validator thứ 1 triệu trên mạng lưới của mình.

Tóm lại, việc đảm bảo sự đa dạng và phi tập trung trong mạng lưới Ethereum là một bài toán liên tục, đòi hỏi cân bằng giữa việc phát triển mạng lưới nhanh chóng và duy trì tỷ lệ an toàn, để tránh rủi ro tiềm ẩn từ sự thống trị của bất kỳ tổ chức nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *