Preloader

Sau khi nhận đầu tư từ Binance, Solv Protocol đã thu hút hơn 12.000 BTC từ người dùng trên các nền tảng Arbitrum, BNB Chain, và Merlin Chain thông qua sản phẩm SolvBTC. Tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) của dự án đã vượt 800 triệu USD. Sáu ngày trước đó, Solv Protocol đã gọi vốn thành công 11 triệu USD, bao gồm khoản đầu tư từ Binance.

Thống Kê Hiện Tại

  • TVL: Tổng giá trị tài sản bị khóa đã vượt mức 800 triệu USD.
  • Nguồn Gốc: Arbitrum, BNB Chain, Merlin Chain.

Giới Thiệu Về Solv Protocol Solv Protocol là nền tảng phi tập trung cho việc tạo, quản lý, và giao dịch các tài sản số trên mạng Bitcoin. Với ba sản phẩm chính SolvBTC, SolvETH, và SolvUSD, nền tảng này cung cấp lợi suất cho BTC, ETH, và USD trên blockchain Bitcoin. SolvBTC đóng vai trò như một cổng thanh khoản thống nhất, hỗ trợ tương tác xuyên chuỗi giữa Ethereum, Arbitrum, BNB Chain, Mantle, và Merlin Chain.

Lợi Ích Của SolvBTC

  • Lãi Suất Cao: Mang lại lãi suất ước tính từ 5-10% trên Bitcoin.
  • Thanh Khoản Tốt Hơn: Tối ưu hóa khả năng kiếm thêm BTC hoặc tích lũy “sats” (đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin).
  • Tiếp Cận Nguồn Thanh Khoản Mở Rộng: Dự kiến kết nối với nhiều nguồn thanh khoản khác như Babylon và các blockchain khác hỗ trợ SolvBTC, bao gồm zkSync và Linea.

Hệ Thống Điểm Thưởng SolvBTC đã giới thiệu một hệ thống điểm thưởng nhằm mang lại lợi ích bổ sung cho người dùng, khuyến khích sự tham gia và gắn kết hơn trong hệ sinh thái tài chính Bitcoin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *