Preloader

Solana Foundation Loại Bỏ Validator Trục Lợi Từ Người Dùng

Solana Foundation vừa thông báo loại bỏ một nhóm validator khỏi chương trình ủy quyền do tham gia vào các cuộc tấn công sandwich nhằm vào người dùng trên hệ sinh thái Solana.

Quyết Định Dứt Khoát

Ông Tim Garcia, Trưởng bộ phận Quan hệ công chúng của Solana validator, đã tuyên bố trên Discord: “Các quyết định trong vấn đề này sẽ là cuối cùng. Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp pháp lý sau khi phát hiện các nhà vận hành tham gia vào một mempools có cho phép tấn công sandwich.”

Mempool (Memory Pool) là nơi chứa các giao dịch tạm thời chưa được xử lý trong hệ thống blockchain. Khi một người thực hiện giao dịch, giao dịch sẽ vào mempool trước khi được xác thực và đóng góp một node mới trên blockchain.

Tấn Công Sandwich Là Gì?

Tấn công sandwich là một hình thức xuất phát từ MEV, trong đó kẻ tấn công lợi dụng một cặp giao dịch bằng cách tác động đến điều kiện thị trường xung quanh để kiếm lợi nhuận.

“Các nhà vận hành tham gia vào những hoạt động xấu như sử dụng mempool riêng tư để thực hiện tấn công sandwich, gây tổn hại cho người dùng Solana, sẽ không được chương trình ủy quyền chấp nhận,” ông Tim Garcia nhấn mạnh.

Bất kỳ ai bị phát hiện tham gia vào hoạt động này sẽ bị loại khỏi chương trình và mọi cổ phần từ Solana Foundation sẽ bị xóa ngay lập tức và vĩnh viễn.

Chương Trình Ủy Quyền Của Solana

Chương trình ủy quyền của Solana Foundation được triển khai để hỗ trợ các validator hoạt động bằng cách ủy quyền token SOL cho họ, loại bỏ nhu cầu nắm giữ một lượng lớn token. Validator được tuyển chọn dựa trên hiệu suất hoạt động trong hệ sinh thái.

Tuy nhiên, tham gia chương trình đồng nghĩa với việc tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc hoạt động của dự án và tôn trọng người dùng khác trong hệ sinh thái. Mặc dù Solana là một mạng không cần cấp phép, nhóm nhà vận hành vẫn có thể đóng góp cho chuỗi khối nhưng sẽ không còn nhận SOL do tổ chức ủy quyền.

Vấn Đề MEV Trên Solana

Trên Solana, vấn đề MEV phát sinh khi validator thao túng thứ tự giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận. Điều này bao gồm các cuộc tấn công front-running và sandwich, trong đó validator khai thác các giao dịch để kiếm lợi từ việc thay đổi giá, gây chi phí cao hơn và trượt giá cho người dùng.

Sự Phát Triển Của Hệ Sinh Thái Solana

Hệ sinh thái Solana đang phát triển mạnh mẽ với “cơn mưa” memecoin được phát hành trong tháng 5, lên đến gần nửa triệu token, vượt qua các blockchain khác như Arbitrum, Optimism, hay BNB Chain. Trong khi đó, layer-2 Base chỉ ghi nhận 177.000 token được tạo ra trên mạng blockchain này.


Nội dung đã được biên tập lại để rõ ràng hơn, thu hút sự chú ý của người đọc và nhấn mạnh các điểm quan trọng của sự kiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *