Preloader

Bối Cảnh Đề Xuất mới của BlackRock

Vào ngày 19/04/2024, BlackRock, tập đoàn quản lý tài sản hàng đầu thế giới, đã cập nhật đề xuất đăng ký quỹ ETF Ethereum. Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trì hoãn việc phê duyệt đề xuất ban đầu của BlackRock vào tháng 3.

Thay Đổi trong Quá Trình Tạo và Mua Lại ETF

Trong bản sửa đổi mới nhất, BlackRock đề xuất thực hiện quá trình tạo và mua lại ETF bằng USD thay vì sử dụng trực tiếp Ether (ETH), một điều chỉnh từ đề xuất ban đầu vào tháng 11 năm trước. Điều này là một thay đổi đáng kể so với cách tiếp cận truyền thống liên quan đến ETH.

SEC và Các Đề Xuất Khác

Cùng ngày, SEC cũng đã lùi thời hạn quyết định cho các đề xuất đăng ký ETF Ether spot từ Franklin Templeton và Grayscale đến tháng 06/2024. Điều này cho thấy sự thận trọng của SEC trong việc xử lý các quỹ liên quan đến tiền điện tử.

Lấy Ý Kiến Dư Luận

SEC hiện đang khảo sát ý kiến công chúng về những sửa đổi mới này. Đây là một phần quan trọng trong quy trình phê duyệt, cho phép cộng đồng đóng góp ý kiến và góp phần vào quyết định cuối cùng của Ủy ban. Việc lấy ý kiến dư luận được xem như một bước tiến mang tính xây dựng và minh bạch, giúp đảm bảo các quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng.

Phản Ứng của Thị Trường và Dự Báo

Mặc dù có những thay đổi tích cực trong cách tiếp cận của SEC, nhưng sự lạc quan về việc phê duyệt các quỹ Ether ETF spot vẫn giảm. Nhà phân tích Eric Balchunas của Bloomberg ETF đã giảm dự báo khả năng phê duyệt của mình từ 70% xuống chỉ còn 25% vào tháng 5.

Tầm Nhìn Rộng Lớn

Với việc tiếp nhận và xem xét các đề xuất từ BlackRock và các công ty khác như Fidelity và Grayscale, SEC không chỉ đánh giá các yếu tố kỹ thuật mà còn cân nhắc đến tác động rộng lớn hơn đến thị trường tài chính và bảo vệ nhà đầu tư. Điều này cho thấy SEC đang nỗ lực điều chỉnh phù hợp với thực tế phức tạp của thị trường tiền điện tử.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *