Preloader

Polygon Labs, đơn vị phát triển đứng sau blockchain Polygon, đã mua lại Toposware – công ty nghiên cứu và phát triển blockchain tập trung vào zero-knowledge (ZK). Đây là thương vụ thâu tóm thứ ba của Polygon Labs trong lĩnh vực ZK trong vòng ba năm qua, sau Hermez Network và Mir Protocol.

Chi tiết thương vụ: Thỏa thuận này diễn ra sau khi ông Sandeep Nailwal, Chủ tịch điều hành của Polygon Labs, đã đầu tư vào vòng gọi vốn Seed mở rộng 5 triệu USD của Toposware vào tháng 11/2023. Thương vụ cũng chứng kiến ông Theo Gauthier, CEO của Toposware, gia nhập đội ngũ kỹ thuật của Polygon Labs. Chi tiết cụ thể về thỏa thuận không được tiết lộ, nhưng theo dữ liệu từ Dealroom, Toposware được định giá vào khoảng 20 – 30 triệu USD vào tháng 11/2023.

Ảnh: Polygon Labs mua lại công ty công nghệ ZK Toposware

Mục tiêu chiến lược: Việc mua lại Toposware là một phần trong chiến lược của Polygon Labs nhằm cải thiện kho công nghệ ZK, đặc biệt trong việc phát triển AggLayer để mở rộng khả năng tương tác giữa các Layer-2 trên Ethereum sử dụng ZK. Polygon Labs đã đóng góp vào việc phát triển các giao thức mở rộng như Polygon PoS, Polygon CDK và Polygon zkEVM, cạnh tranh với các giải pháp ZK Rollups khác như zkSync của Matter Labs, Scroll, Taiko, Linea và Starknet.

Thương vụ trước đó: Tháng 8/2021, Polygon đã mua lại giải pháp mở rộng ZK Hermez Network với giá 250 triệu USD. Vài tháng sau, Polygon tiếp tục mua lại Mir Protocol với giá 400 triệu USD.

Tổng kết: Thương vụ mua lại Toposware đánh dấu bước tiến mới trong việc mở rộng và nâng cao công nghệ ZK của Polygon Labs, đồng thời củng cố vị thế của họ trong lĩnh vực blockchain và giải pháp mở rộng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *