Preloader

Gần đây, mạng lớp hai Ethereum, Optimism, đã thành công trong việc khắc phục hai lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên mạng testnet của mình. Điều này diễn ra chỉ vài tuần sau khi nhận được cảnh báo từ Offchain Labs, tổ chức phát triển đối thủ Arbitrum, về các sơ hở trong bộ đếm thời gian của hệ thống chống gian lận.

Các lỗ hổng được phát hiện cho phép kẻ tấn công tiềm năng làm giả lịch sử blockchain hoặc cản trở hệ thống chấp nhận một chuỗi chính xác. Việc áp dụng cơ chế fraud proof là bước quan trọng giúp các mạng lớp hai như Optimism có khung xác thực độc lập, từ đó đảm bảo tính chính xác của dữ liệu mà không cần dựa hoàn toàn vào các bên tham gia mạng.

Mô tả bởi Offchain Labs, vấn đề xuất phát từ cách xử lý bộ đếm thời gian trong hệ thống chứng minh gian lận. Họ đã so sánh điều này với một trò chơi cờ vua, trong đó mỗi người chơi có “thời gian tín dụng” nhất định để thực hiện nước đi. Trong một ván cờ đông người, quản lý thời gian này trở nên phức tạp hơn và đòi hỏi phải cẩn thận để ngăn chặn việc lợi dụng thời gian tín dụng gây hại cho đội mình.

Cập nhật sửa chữa đã được thực hiện thành công, và OP Labs đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Offchain Labs vì đã đóng góp vào việc nâng cao an ninh mạng.

Optimism và Arbitrum, hai trong số các giải pháp mở rộng lớp hai đầu tiên và hàng đầu cho Ethereum, tiếp tục dẫn đầu với tổng giá trị bị khóa (TVL) lần lượt là 16,2 tỷ USD và 6,3 tỷ USD tại thời điểm báo cáo vào ngày 27/04/2024, theo số liệu từ L2Beat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *