Preloader

Optimism Triển Khai Quỹ Tài Trợ Lớn để Thúc Đẩy Sự Đổi Mới và Sáng Tạo

Optimism, một nền tảng Layer-2 nổi bật trên Ethereum, đã cam kết một khoản tài trợ đáng kinh ngạc là 3,3 tỷ USD, tương đương với 850 triệu token OP, nhằm hỗ trợ và tôn vinh những đóng góp quan trọng từ các nhà phát triển và dự án trong hệ sinh thái của mình.

Phân Bổ Độc Đáo và Toàn Diện

Khoản tài trợ lớn lao này, chiếm tới 20% tổng nguồn cung token OP ban đầu của Optimism, sẽ được chia qua bốn vòng phân bổ trong năm 2024, bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài đến tháng 11. Mỗi vòng tài trợ nhắm mục tiêu vào các khía cạnh khác nhau của việc xây dựng và phát triển trên Optimism, từ nhà xây dựng on-chain đến các đóng góp trong quản trị và công cụ phát triển.

Tôn Vinh Những Đóng Góp Xứng Đáng

Qua chương trình Retroactive Public Goods Funding (RPGF), Optimism không chỉ tưởng thưởng cho những đóng góp đã thực hiện mà còn khuyến khích sự đổi mới và tinh thần cộng tác trong cộng đồng. Chương trình này là một minh chứng cho cam kết của Optimism trong việc xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ và bền vững.

Tiếng Vang từ Cộng Đồng và Các Chuyên Gia

Sự khen ngợi từ nhà đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, về cam kết của Optimism đối với việc tài trợ cho các sản phẩm công cộng, cùng với hy vọng về việc áp dụng rộng rãi các phương thức tài trợ như Quadratic Funding và RPGF, càng làm tăng thêm giá trị và uy tín cho sáng kiến này.

Kết Luận và Triển Vọng

Với việc triển khai một trong những chương trình tài trợ lớn nhất trong lĩnh vực tiền mã hóa, Optimism không chỉ khẳng định vị thế của mình như một người dẫn dắt trong ngành mà còn mở ra một kỷ nguyên mới của sự đổi mới và hợp tác, nơi mọi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều được trao giá trị và sự công nhận xứng đáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *