Preloader

Ngày 11/06/2024, OP Labs – đơn vị phát triển Layer-2 OP Mainnet (trước đây là Optimism) – đã công bố tích hợp Fault Proof, đưa mạng lưới này tiến lên giai đoạn phát triển Layer-2 “Stage 1”.

Giới Thiệu Về Các Giai Đoạn Phát Triển Layer-2

Stage (hay giai đoạn) phát triển của Rollup là khái niệm được Vitalik Buterin giới thiệu vào tháng 11/2022. Đây là thang đo để xác định mức độ phát triển của một mạng lưới Layer-2, giúp cộng đồng hiểu rõ liệu L2 đó đã gần đạt tới trạng thái tương tự như Ethereum hay chưa, cũng như cách xử lý thao tác rút tiền từ L2 về L1.

Có 3 giai đoạn chính với các cấp độ từ 0, 1 và cao nhất là 2. Ở giai đoạn đầu tiên (Stage 0), Rollup cần có các đơn vị vận hành là Rollup Node, thực hiện thao tác gửi dữ liệu giao dịch lên on-chain và tương tác, đọc dữ liệu từ L1. Hầu hết các mạng L2 hiện tại đều đang ở Stage 0 theo thống kê của L2Beat.

Bước Tiến Lên Stage 1

Để chuyển từ Stage 0 lên Stage 1, mạng lưới phải triển khai được một khung bằng chứng xác thực cụ thể (Fault Proof hoặc Validity Proof). Với việc tích hợp Fault Proof, OP Mainnet đã chính thức bước vào giai đoạn Stage 1. Các Layer-2 ở giai đoạn này gồm có Arbitrum, dYdX, zkSync Lite và OP Mainnet (đang chờ xem xét).

Tích hợp Fault Proof cho phép người dùng rút ETH và các token ERC20 từ các chain OP Stack về L1 mà không cần bên thứ ba đáng tin cậy, giúp xóa các lệnh rút không hợp lệ. Các chain đang sử dụng OP Stack như Base, Metal, Mode và Zora cũng sẽ có thể tích hợp Fault Proof tương tự.

Lưu Ý Về Security Council

Mặc dù Fault Proof là không cần cấp phép (permissionless), nhưng Hội đồng Bảo an (Security Council) vẫn có quyền đưa hệ thống trở về trạng thái có cấp phép (permissioned) trong các trường hợp khẩn cấp.

Giá Token OP

Hiện tại, giá token OP đang giao dịch quanh mức 2,1 USD, giảm nhẹ 3% trong 24 giờ qua.


Với việc tích hợp Fault Proof, OP Mainnet không chỉ tiến thêm một bước quan trọng trong lộ trình phát triển của mình mà còn khẳng định vị thế tiên phong trong hệ sinh thái Layer-2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *