Preloader

Nghiên cứu từ Liquid Collective và Obol đã chỉ ra nhiều rủi ro tiềm ẩn liên quan đến nâng cấp Pectra của Ethereum, dự kiến triển khai vào đầu năm 2025.

Những rủi ro chính trong nâng cấp Pectra của Ethereum

Theo báo cáo từ Liquid Collective và Obol, nâng cấp Pectra của Ethereum mang theo nhiều rủi ro đáng chú ý. Matt Leisinger, Giám đốc sản phẩm của Alluvial – công ty phát triển phần mềm hỗ trợ Liquid Collective, chia sẻ với Cointelegraph rằng:

” Báo cáo mới nhất của chúng tôi với Obol nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các rủi ro tương quan cho Ethereum và các khoản phạt cấp giao thức.”

Rủi ro từ máy khách và trình vận hành:

  • Lỗi máy khách: Một lỗi nghiêm trọng trong ứng dụng máy khách có thể dẫn đến hình phạt slashing, làm ảnh hưởng đến mạng lưới. Slashing là quá trình mạng lưới Proof-of-Stake trừng phạt validator có hành vi xấu, tịch thu tài sản của họ để bảo vệ hệ thống.
  • Trình vận hành node: Việc staking thông qua một trình vận hành node duy nhất có thể gây ra thời gian chết và rủi ro slashing cho tài sản staking. Đa dạng hóa mạng lưới operator là yếu tố then chốt giúp duy trì sức khỏe mạng lưới và tránh các lỗi đơn lẻ.

Theo báo cáo, nếu 1,1% mạng lưới bị slashing, 0,1% nguồn vốn sẽ bị mất. Nếu 33,4% mạng lưới bị slashing, toàn bộ số vốn sẽ bị mất.

Quan ngại về tính đa dạng của đám mây:

  • Phạm vi địa lý: Nhu cầu mở rộng phạm vi địa lý của các trình xác thực và nhà cung cấp đám mây là cần thiết để tăng cường khả năng phục hồi. Các sự cố ngừng hoạt động gần đây của Hetzner và AWS là minh chứng cho điều này.
  • Công nghệ xác thực phân tán (DVT): DVT có thể tăng cường khả năng phục hồi của trình xác thực bằng cách giảm rủi ro tương quan.

Leisinger nói thêm:

“Để có khả năng phục hồi lâu dài và áp dụng rộng rãi, cấu hình staking cần ưu tiên tính đa dạng của nhà điều hành node và trình xác thực.”

Đôi nét về nâng cấp Pectra:

Pectra là nâng cấp quan trọng tiếp theo của mạng lưới Ethereum, dự kiến ra mắt vào quý 1/2025, sau thành công của nâng cấp Dencun vào tháng 3/2024. Pectra sẽ kết hợp các nâng cấp Prague và Electra, tập trung vào các thay đổi mạng lưới thực thi và layer đồng thuận, bao gồm Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP) – 7251.

Nâng cấp Pectra sẽ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ staking hợp nhất số lượng ETH được stake của họ bằng cách nâng trần khả dụng lên tối đa 2.048 ETH, thay vì 32 ETH cho một validator như hiện tại. Điều này sẽ giúp giảm số lượng trình xác thực cần thiết và giảm gánh nặng lên layer giao tiếp của Ethereum.


Nâng cấp Pectra của Ethereum mang lại tiềm năng lớn nhưng cũng đi kèm với nhiều rủi ro cần được xem xét kỹ lưỡng. Các giải pháp như đa dạng hóa trình vận hành node và sử dụng công nghệ xác thực phân tán sẽ là những bước quan trọng để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của mạng lưới Ethereum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *