Preloader

Tóm Tắt Sự Kiện: FTX, sàn giao dịch tiền mã hóa đã phá sản, đã công bố một kế hoạch bồi thường vào ngày 07/05, nhằm hoàn trả toàn bộ tài sản cho người dùng và các chủ nợ. Sau 17 tháng khôi phục, từ tháng 11/2022 đến tháng 05/2024, FTX đã thành công trong việc phục hồi khoảng 14,5 đến 16,3 tỷ USD tài sản, vượt qua số tiền thâm hụt ban đầu khoảng 8 đến 10 tỷ USD.

Chi Tiết Kế Hoạch Bồi Thường: Theo kế hoạch, FTX cam kết hoàn trả 98% số người dùng lên tới 118% giá trị tài sản yêu cầu hoàn trả trong vòng 60 ngày kể từ khi kế hoạch được phê duyệt bởi tòa án, dành cho nhóm khách hàng có giá trị bồi thường dưới 50.000 USD. Những người dùng còn lại sẽ nhận được 100% tài sản yêu cầu hoàn trả cùng với lãi suất 9%.

Phản Đối từ Nhóm Chủ Nợ Lớn Nhất: Sunil Kavuri, đại diện nhóm chủ nợ lớn nhất của FTX, đã đề nghị bỏ phiếu chống lại kế hoạch này, đề xuất rằng khoản thanh toán nên được thực hiện bằng tiền mã hóa thay vì USD theo giá trị tại thời điểm sàn giao dịch nộp đơn xin phá sản. Ông Kavuri cáo buộc quỹ FTX đã “phá hủy” hơn 10 tỷ USD giá trị của các chủ nợ và chỉ trích việc bán tài sản quan trọng như cổ phần trong Mysten Labs và quyền mua token Sui trước khi chúng tăng giá đáng kể.

Các Vấn Đề Pháp Lý Đang Diễn Ra: Thêm vào đó, ông Kavuri còn đề cập đến vụ kiện đối với Sullivan & Cromwell, công ty luật New York xử lý quá trình phá sản cho FTX, liên quan đến mối quan hệ không minh bạch với sàn giao dịch trước khi sụp đổ. Ông bày tỏ lo ngại về điều khoản miễn trừ trong kế hoạch bồi thường, nhằm bảo vệ công ty luật và các bên liên quan khỏi các vụ kiện do hành vi sai trái.

Tầm Ảnh Hưởng và Giám Sát: Sullivan & Cromwell không chỉ dừng lại ở FTX, mà còn được chọn để giám sát Binance sau thỏa thuận hòa giải 4,3 tỷ USD với Bộ Tư pháp Mỹ vào tháng 11/2023, cho phép họ truy cập vào thông tin rộng rãi và báo cáo định kỳ cho chính phủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *