Preloader

Tóm Tắt Sáng Kiến Mới của NEAR Foundation

NEAR Foundation, tổ chức đứng sau sự phát triển của Near Protocol, đã công bố thành lập Nuffle Labs – một quỹ độc lập mới với nguồn vốn đầu tư lên tới 13 triệu USD. Nguồn vốn này được tài trợ bởi NEAR Foundation cùng sự đầu tư chủ đạo từ Electric Capital và sự tham gia của các nhà đầu tư như Canonical Crypto, Fabric Ventures, Robot Ventures, Caladan, Lyrik Ventures, cùng nhiều nhà đầu tư thiên thần uy tín khác trong ngành.

Mục Tiêu và Chức Năng của Nuffle Labs

Mục đích chính của việc thành lập Nuffle Labs là để thúc đẩy tính modular của NEAR và tạo điều kiện cho sự phát triển phi tập trung hơn trong hệ sinh thái. Nuffle Labs sẽ tập trung vào việc tận dụng các sản phẩm công nghệ hiện có của NEAR như NEAR Data Availability (DA), NEAR Fast Finality Layer (NFFL), và các sản phẩm khác trong bộ công cụ modular của NEAR để cải thiện hiệu quả chi phí và cung cấp các giải pháp rollup tối ưu hơn.

Sáng Tạo Công Nghệ và Tương Lai của Nuffle Labs

Tên “Nuffle Labs” được lấy cảm hứng từ NFFL, một dịch vụ được xác nhận hoạt động (AVS) của EigenLayer, được thiết kế để tổng hợp trạng thái trên các rollups khác nhau. Nó nhằm mục đích cải thiện khả năng hoàn thành nhanh chóng và an toàn của các khối trên nhiều giao thức và tích hợp thêm các lớp DA công cộng vào hệ thống blockchain, mở đường cho các ứng dụng cross-chain sáng tạo. Bằng cách sử dụng NEAR DA, NFFL cung cấp một lớp xử lý tác vụ blockchain nhanh chóng và an toàn.

Hiện tại, NFFL đang hoạt động trong giai đoạn testnet và Nuffle Labs sẽ tiếp tục phát triển dịch vụ AVS NFFL trên EigenLayer, đồng thời nâng cao tính hiệu quả và vững chắc của NEAR DA để hỗ trợ tương lai của Ethereum dựa trên rollup.

Tầm Nhìn Tổng Quát và Triển Vọng

NEAR Foundation đã và đang nỗ lực không ngừng để xây dựng một nền tảng tích hợp “tất cả trong một”, bao gồm nhiều lĩnh vực của Web3 như trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội (SocialFi), giải pháp Zero-Knowledge (ZK), Data Availability và các giải pháp cross-chain. Với sự thành lập của Nuffle Labs, NEAR Foundation tiếp tục khẳng định cam kết của mình trong việc đổi mới và phát triển các giải pháp blockchain hàng đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *