Preloader

Giới thiệu về Goldfinch (GFI)

Goldfinch đứng ra như một trong những dự án nổi bật trong lĩnh vực Tài sản Thế giới Thực (Real World Asset – RWA). Dự án này đã chứng kiến một sự tăng trưởng đáng kể về giá trị token của mình gần đây. Hãy cùng chúng tôi, qua bài viết này, đi sâu tìm hiểu những đặc điểm nổi bật của Goldfinch.

Goldfinch (GFI) và Mô hình hoạt động

Goldfinch là một giao thức phi tập trung cho phép vay tiền mã hóa mà không cần thế chấp. Giao thức này nổi bật trong lĩnh vực RWA và mang đến giải pháp vượt qua một hạn chế lớn của các giao thức vay tiền mã hóa hiện nay: yêu cầu thế chấp quá mức. Goldfinch sử dụng nguyên tắc “tin tưởng thông qua sự đồng thuận” để cho phép người vay chứng minh khả năng tín dụng của mình qua đánh giá tập thể, từ đó giao thức tự động phân bổ vốn dựa trên những đánh giá này.

Các Thành phần và Chức năng Chính

  1. Nhà đầu tư (Investor): Cung cấp USDC cho người vay, với hai hình thức chính là Backer và Liquidity Provider.
    • Backer: Đánh giá và đầu tư trực tiếp vào từng Borrower Pool để nhận lợi nhuận tối ưu.
    • Liquidity Provider: Cung cấp vốn cho Senior Pool, đây là hồ tiền tự động phân bổ vốn dựa trên đánh giá của Backer.
  2. Thành viên (Member): Họ cung cấp vốn và token GFI cho Membership Vault của Goldfinch, hỗ trợ tăng trưởng và bảo mật mạng.
  3. Người vay (Borrower): Họ tạo Borrower Pool và đề xuất các điều khoản vay mong muốn. Các Pool này là hợp đồng thông minh chứa thông tin chi tiết về khoản vay.
  4. Kiểm toán viên (Auditor): Họ phê duyệt người vay trước khi họ có thể đề xuất Borrower Pool cho Backer.

Khách hàng Mục tiêu và Tiềm năng

Goldfinch hướng tới thị trường mới nổi, nơi có nhu cầu rất cao về thanh khoản tiền mã hóa. Dự án này đang mở rộng khả năng tiếp cận tài chính trên toàn cầu với các Borrower Pool ở hơn 28 quốc gia.

Hoạt động và Thành tựu

Giao thức Goldfinch quản lý khoản TVL khoảng 3,77 triệu USD và đã cung cấp khoản vay trị giá 73,91 triệu USD, trong đó 55,13 triệu USD đã được hoàn trả. GFI, token của dự án, là một token ERC-20 dùng cho mục đích quản trị và staking, được giao dịch rộng rãi trên nhiều sàn.

Kết luận

Goldfinch là một giao thức cho vay phi tập trung mang đến cơ hội vay tiền mã hóa không cần thế chấp. Với sự hỗ trợ từ các quỹ đầu tư lớn, Goldfinch không chỉ là một dự án nổi bật trong lĩnh vực RWA mà còn là một lựa chọn đầu tư tiềm năng. Hy vọng bài viết này đã cung cấp đủ thông tin để bạn có thể tự quyết định đầu tư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *