Preloader

Mặc dù gặp nhiều trở ngại pháp lý, Binance vẫn duy trì vị thế dẫn đầu về tính thanh khoản trong số các sàn giao dịch tiền mã hóa (CEX) trong quý 2/2024, theo nghiên cứu của Kaiko.

Vị Thế Thanh Khoản Dẫn Đầu

Trong số 43 sàn giao dịch được khảo sát, Binance vượt trội về tính thanh khoản so với các đối thủ. Bảng xếp hạng thanh khoản cho thấy Bybit đứng thứ hai, Coinbase đứng thứ ba, Upbit và HTX (trước đây là Huobi) lần lượt đứng thứ tư.

Các tiêu chí đánh giá bao gồm: khối lượng giao dịch, đóng góp khối lượng (volume contribution), +/- 1 độ sâu thị trường (market depth), phân tán hệ số biến thiên (CV), và chất lượng thị trường.

Các Yếu Tố Quyết Định

Sự dẫn đầu của Binance về tính thanh khoản được quyết định bởi khối lượng giao dịch lớn, đóng góp khối lượng và độ sâu thị trường. Bybit và Upbit cũng ghi điểm cao nhờ khối lượng và độ sâu thị trường, nhưng chất lượng thị trường của hai sàn này thấp hơn, khiến thứ hạng tổng thể bị ảnh hưởng.

Khối Lượng Giao Dịch

Khối lượng giao dịch là yếu tố quan trọng trong bảng xếp hạng vì nó phản ánh tính thanh khoản mà sàn giao dịch xử lý. Trong top 10 sàn giao dịch có khối lượng giao dịch trung bình lớn nhất, Binance không chỉ dẫn đầu về tính thanh khoản mà còn có khối lượng giao dịch trung bình cao nhất trong ba tháng của quý 2/2024.

Upbit, dù có khối lượng giao dịch cao, nhưng lại đứng thứ 10 chung cuộc do điểm chất lượng kinh doanh thấp. Sàn này chỉ có một thành viên xác định trong nhóm điều hành.

Sự Đa Dạng Tài Sản

Binance cung cấp số lượng tài sản gấp đôi Upbit và có khối lượng giao dịch cao gấp 4 lần. Sự đa dạng tài sản niêm yết trên Binance là một trong những lý do chính giúp sàn này có khối lượng và tính thanh khoản cao nhất trong bảng xếp hạng.

Chiến Lược Mới Dưới Thời CEO Richard Teng

Sự đa dạng tài sản trên Binance là kết quả của các chiến lược mới dưới thời CEO Richard Teng. Binance phân biệt rõ giữa niêm yết futures và spot, thường xuyên tổ chức launchpool và niêm yết nhiều sản phẩm mới.

Nguồn: Kaiko

Khối lượng giao dịch và số lượng tài sản niêm yết trên các sàn. Nguồn: Kaiko

Với các chiến lược mới này, Binance không chỉ duy trì được vị thế dẫn đầu mà còn liên tục cải thiện tính thanh khoản và khối lượng giao dịch, khẳng định vị thế của mình trong thị trường tiền mã hóa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *