Preloader

Giới thiệu

Injective, một giao thức nổi tiếng trong lĩnh vực blockchain, đã công bố tích hợp công nghệ inEVM của mình với bộ công cụ Orbit của Arbitrum. Sự hợp tác này không chỉ mở ra cơ hội mở rộng kết nối giữa Cosmos và Ethereum mà còn khởi đầu cho những đồn đoán về việc Injective có thể đang phát triển một layer-3.

Tích Hợp và Tiềm Năng

Với hạ tầng Orbit của Arbitrum, inEVM của Injective sẽ cung cấp cho các nhà phát triển Ethereum khả năng tận dụng tốc độ và chi phí giao dịch ưu việt của Injective. Hơn nữa, tích hợp này bao gồm cơ chế đốt phí giao thức hàng tuần để giảm nguồn cung INJ lưu hành, một chiến lược nhằm thúc đẩy giá trị token INJ tăng cao.

Đề Xuất Nâng Cấp Tokenomics

Injective đang xem xét một đề xuất nâng cấp tokenomics để giảm lượng phát hành INJ và điều chỉnh các tham số on-chain cho việc mint token mới. Điều này phản ánh nỗ lực của Injective trong việc tìm kiếm cách thức để củng cố và tối ưu hóa hệ sinh thái của mình.

Bối Cảnh Thị Trường và Tương Lai

Trong thời kỳ đỉnh cao vào tháng 3/2023, INJ đạt giá trị vốn hóa lên đến 4 tỷ USD. Tuy nhiên, giá INJ đã giảm gần 30% từ đầu năm 2024 đến nay, điều này phản ánh áp lực và sự thách thức trong việc giữ vững sức hút trên thị trường.

Thành Tựu và Hướng Phát Triển

Hai tháng trước, Injective đã triển khai mainnet cho layer-2 inEVM, sử dụng các công nghệ từ Celestia, Pyth Network, LayerZero, TimeSwap, và Thetanauts. Điều này đã giúp nhà phát triển dApp trên Ethereum có thể kết nối và triển khai ứng dụng của họ một cách dễ dàng trên layer-2 này, mở rộng cơ hội mới cho Injective.

Tài Chính và Hỗ Trợ

Trong năm qua, Injective đã gọi vốn thành công 40 triệu USD từ Jump Crypto và giới thiệu một quỹ khuyến khích phát triển hệ sinh thái trị giá 150 triệu USD, với sự tham gia của Pantera, Jump Crypto, Kraken Ventures, Kucoin Ventures, và Delphi Labs. Điều này khẳng định cam kết và hỗ trợ mạnh mẽ từ các nhà đầu tư lớn trong ngành.

Kết Luận

Tích hợp giữa inEVM của Injective và Orbit của Arbitrum không chỉ là một bước tiến trong kỹ thuật mà còn là dấu hiệu cho thấy sự phát triển tiềm năng của Injective trong tương lai. Với các chiến lược đã đề ra và hỗ trợ từ cộng đồng, Injective đang đặt mình trên con đường trở thành một trong những nền tảng tiên phong trong việc mở rộng và cải thiện kết nối blockchain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *