Preloader

Mục Tiêu Của Hyperliquid

Hyperliquid, với mục tiêu ban đầu là trở thành sàn phái sinh phi tập trung tốt nhất, đã mở rộng tầm nhìn của mình thành một hệ sinh thái tài chính toàn diện. Họ đã công bố chương trình khuyến khích giao dịch thông qua các đề xuất HIP-1 và HIP-2.

Chi Tiết Chương Trình Point

Season 1 bắt đầu từ ngày 29/05. Trong suốt 4 tháng, Hyperliquid sẽ phân phối 700.000 điểm (points) hàng tuần. Thời gian snapshot đầu tiên diễn ra từ 29/05 đến 04/06.

Tiêu Chí Tính Điểm

Điểm sẽ được cập nhật định kỳ và phân phối dựa trên hoạt động của người dùng từ thứ 6 tuần trước đến thứ 4 tuần này. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ 01-28/05, sẽ có 2 triệu điểm được phân phối mỗi tuần.

Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết

Đối tác của chương trình tiếp thị liên kết sẽ nhận được 1 điểm cho mỗi 5 điểm mà bạn bè của họ đạt được. Các đối tác hiện tại cần đăng ký lại để tiếp tục tham gia chương trình.

Về Hyperliquid

Hyperliquid là sàn DEX phái sinh hỗ trợ long/short nhiều loại tài sản khác nhau với mức đòn bẩy tối đa là x50. Sàn hoạt động trên layer-1 do chính dự án phát triển, đảm bảo hiệu suất và bảo mật tối ưu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *