Preloader

LƯU Ý:
– Với lần cài đặt bot đầu tiên, bạn cần phải thay đổi đơn vị ký quỹ thành đơn tệ, với những lần sau bạn không cần phải thao tác này. Cách thay đổi tại đây.

– Mọi thao tác trên website hoặc ứng dụng OKX đều cần phải đăng nhập tài khoản. Vui lòng kiểm tra đăng nhập trước khi thao tác.

GIAO DIỆN TRÊN MÁY TÍNH

Bước 1: Truy cập vào link bot mà các đối tác chiến lược của chúng tôi gửi đến cho bạn. Lưu ý bạn có thể kiểm tra thông tin đối tác chiến lược của chúng tôi tại đây để tránh giả mạo.

Bước 2: “Chọn cặp giao dịch”, hãy để ý ở phần [Mô tả về tín hiệu] bạn hãy chọn cặp giao dịch được để cập ở đây:

Bước 3: Lựa chọn “Đòn bẩy giao dịch”, bạn hãy lựa chọn đòn bẩy theo phần [Mô tả về tín hiệu] đã đề cập.

Bước 4: Đăng ký số tiền ký quỹ, bạn hãy điền số tiền ký quỹ đúng với phần [Mô tả về tín hiệu] đã đề cập 

Bước 5: Đăng ký Bot giao dịch bằng cách nhấn [Tạo] và [Xác Nhận]

Bước 6: Truy cập vào Phần giao dịch sàn OKX tại: https://www.okx.com/vi/trade-swap/btc-usdt-swap 

Bước 7: Chọn vào mục [Giao Dịch Bot] tiếp tục chọn tab Bot Tín Hiệu. Bạn sẽ thấy Bot vừa tham gia, trong trường hợp bạn tham gia nhiều lần 1 BOT để nhận biết, bạn hãy xem [Thời gian đặt lệnh].

GIAO DIỆN TRÊN ĐIỆN THOẠI:

Bước 1: Truy cập vào link bot mà các đối tác chiến lược của chúng tôi gửi đến cho bạn và bấm đăng ký tín hiệu. Lưu ý bạn có thể kiểm tra thông tin đối tác chiến lược của chúng tôi tại đây để tránh giả mạo.

Bước 2: Chọn cặp giao dịch”, hãy để ý ở phần [Mô tả về tín hiệu] bạn hãy chọn cặp giao dịch được để cập ở đây:

Bước 3: Lựa chọn “Đòn bẩy giao dịch”, bạn hãy lựa chọn đòn bẩy theo phần [Mô tả về tín hiệu] đã đề cập.

Bước 4: Đăng ký số tiền ký quỹ, bạn hãy điền số tiền ký quỹ đúng với phần [Mô tả về tín hiệu] đã đề cập

Bước 5: Đăng ký Bot giao dịch bằng cách nhấn [Tạo] và [Xác Nhận]

Bước 6: Truy cập vào Phần giao dịch sàn OKX tại App OKX và chọn phần “Giao Dịch

Bước 7: Chọn vào mục [Giao Dịch Bot] tiếp tục chọn tab Bot Tín Hiệu. Bạn sẽ thấy Bot vừa tham gia, trong trường hợp bạn tham gia nhiều lần 1 BOT để nhận biết, bạn hãy xem [Thời gian đặt lệnh].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *