Preloader

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã công bố bộ quy tắc mới vào ngày 10/06, quy định về cách phân loại các NFT “sản xuất hàng loạt” như tiền mã hóa thông thường.

Theo Yonhap News, các quy tắc mới này sẽ áp dụng các biện pháp quản lý cho một số NFT tương tự như tiền mã hoá thông thường nếu chúng mất đi các tính năng đặc trưng, làm chúng khác biệt so với các token khác.

Cụ thể, NFT sẽ được coi là tiền mã hoá nếu chúng được sản xuất hàng loạt và dùng để trao đổi hoặc thanh toán hàng hoá, dịch vụ. Ngược lại, một token sẽ được xem là NFT khi nó được phát hành giới hạn và chủ yếu được mua bán như đồ sưu tầm, chẳng hạn như video hoặc hình ảnh.

Ví dụ, một bộ sưu tập gồm một triệu NFT được phát hành và giao dịch hoặc sử dụng như phương tiện thanh toán sẽ được coi là một loại token thông thường trên thị trường.

FSC nhấn mạnh rằng họ sẽ đánh giá từng trường hợp cụ thể, tập trung vào bản chất thực sự của NFT hơn là tên gọi hay công nghệ. Việc xem xét sẽ bao gồm các yếu tố như số lượng NFT phát hành, cấu trúc phân phối, quảng cáo và bản chất của dự án để xác định liệu NFT có phải là tiền mã hoá hay không.

Ngoài ra, FSC cũng đề xuất rằng một NFT có thể được phân loại là chứng khoán tài chính nếu nó có các đặc điểm tương tự được nêu trong Đạo luật Thị trường Vốn của Hàn Quốc.

Nỗ Lực Phát Triển Khung Pháp Lý

Các quy tắc này là một phần trong nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc nhằm phát triển một khuôn khổ pháp lý cho thị trường tiền mã hoá, ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp như thao túng thị trường và gian lận.

Bộ quy tắc mới này được đưa ra trước khi khung pháp lý đầu tiên của Hàn Quốc về tiền mã hoá có hiệu lực từ ngày 19/07, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hoá phải dự trữ hơn 80% số tiền gửi trong kho bạc để bảo vệ người dùng và tham gia vào các chương trình bảo hiểm để bồi thường người dùng trong trường hợp xảy ra sự cố.

Tăng Cường An Toàn Cho Người Dùng

Hàn Quốc đang nỗ lực nâng cao tính an toàn cho người dùng trong thị trường tiền mã hóa, đặc biệt khi các vụ rửa tiền qua NFT đang trở nên phổ biến do thiếu vắng quy định cụ thể cho lĩnh vực này.

Hàn Quốc là một thị trường cởi mở với tiền mã hóa, với đồng Won trở thành đồng fiat được giao dịch nhiều nhất trong crypto trong quý I/2024. Thậm chí, quỹ hưu trí tại Hàn Quốc cũng đã bắt đầu tiếp xúc với lĩnh vực crypto.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đã triển khai các biện pháp để đối phó với các rủi ro, như yêu cầu quan chức công khai tài sản tiền mã hóa từ năm 2024 và chuẩn bị ban hành quy định mới để kiểm soát chặt chẽ việc niêm yết token, nhằm tránh lặp lại sự cố sụp đổ của stablecoin thuật toán LUNA-UST năm 2022.


Với bộ quy tắc mới này, Hàn Quốc khẳng định sự quyết tâm trong việc xây dựng một thị trường tiền mã hoá an toàn và minh bạch, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người dùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *