Preloader


Hacker Dōjō vui mừng thông báo về sự kiện HackAVS, cuộc hackathon đầu tiên dành riêng cho các dự án AVS (Actively Validated Services) trên nền tảng EigenLayer. Cuộc thi này nhằm mục tiêu thu hút sự chú ý và khai thác tiềm năng của AVS trong hệ sinh thái tiền mã hóa, đặc biệt là trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của năm 2024.

HackAVS là cơ hội để các nhà phát triển và dự án từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau kết nối, chia sẻ kiến thức và phát triển những giải pháp công nghệ tiên tiến. Cuộc thi sẽ tập trung vào một loạt các chủ đề đổi mới, bao gồm:

  • Phát triển Ethereum: Khám phá những cải tiến Ethereum sắp tới như EIP-4844 và danksharding để tăng cường hiệu quả và giảm độ trễ cho các ứng dụng.
  • Công cụ mã nguồn mở và phân tích: Phát triển các công cụ mã nguồn mở mới cho DeFi và quản lý danh mục đầu tư.
  • Cải tiến AVS: Tăng cường khả năng của EigenLayer với các công cụ như bộ đếm thanh toán, tối ưu chi phí và quản trị phi tập trung.
  • Oracle phi tập trung: Tích hợp dữ liệu thế giới thực vào các ứng dụng phi tập trung, mở rộng khả năng của chúng.
  • Công nghệ ZK: Ứng dụng công nghệ zero-knowledge trong các ứng dụng blockchain để nâng cao độ bảo mật và riêng tư.
  • DePIN: Phát triển một lớp công nghệ thống nhất cho tất cả các ứng dụng, tăng cường bảo mật và hiệu suất.
  • Kết hợp EigenLayer với Cosmos: Khám phá tiềm năng mở rộng của EigenLayer ngoài Ethereum bằng cách tích hợp Cosmos SDK.
  • Nostr và EigenLayer: Tăng cường bảo mật và chức năng cho các nền tảng nội dung và mạng xã hội phi tập trung thông qua Nostr.

Thời gian đăng ký cho HackAVS mở từ bây giờ cho đến ngày 07/06. Trong quá trình diễn ra cuộc thi, các dự án AVS sẽ tổ chức các workshop để hỗ trợ các dự án tham gia và đóng góp cho hệ sinh thái. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang thông tin chính thức của sự kiện.

Lưu ý: Bài viết này là nội dung được tài trợ và không phản ánh quan điểm hoặc được xác nhận bởi Tradebot365. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào có thể ảnh hưởng đến bản thân hoặc doanh nghiệp. Bài viết này không nên được xem là lời khuyên đầu tư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *