Preloader

Giới Thiệu về Guru Network

Guru Network là một nền tảng Layer 3 đột phá, được thiết kế để hợp nhất sức mạnh của Web3 và AI. Nền tảng này cho phép dApps và người dùng cá nhân tích hợp các hoạt động liên quan đến Web3 và AI vào các tác vụ hàng ngày, từ đó khai thác tối đa lợi ích từ cả hai công nghệ, cũng như tạo điều kiện cho người dùng nhận được phần thưởng dựa trên các hoạt động trên mạng.

Khám Phá các Sản Phẩm Chính của Guru Network

Guru Network cung cấp một loạt các sản phẩm và công cụ, bao gồm:

  • Guru Block Explorer và Data Warehouse: Cung cấp dữ liệu toàn diện và minh bạch cho người dùng và phát triển viên.
  • Flow Orchestrator: Là trái tim của Guru Developer Toolset, giúp điều phối các hoạt động multichain và hỗ trợ các hoạt động Blockchain Business Process Automation (BBPA) sử dụng tiêu chuẩn BPMN.
  • Guru Connect: Một giao diện thống nhất để tạo, ký và gửi giao dịch trên tất cả các giao thức được hỗ trợ, giúp các dự án tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.
  • Validator: Guru cung cấp dịch vụ vận hành validator trên nhiều mạng blockchain, cho phép tối ưu hóa và đa dạng hóa hoạt động staking.
  • DeFi và dApp: Các sản phẩm này hỗ trợ tài chính phi tập trung và ứng dụng phi tập trung, cho phép người dùng và phát triển viên khai thác lợi ích từ stablecoin và các sản phẩm tài chính khác.

Token GURU và Công Dụng của Nó

Token GURU, token bản địa của Guru Network, đóng vai trò trung tâm trong việc thực hiện các chức năng mạng:

  • Chia Sẻ Doanh Thu: Phần thưởng cho những người đóng góp sớm vào mạng lưới.
  • Staking: Khuyến khích và thưởng cho những người tham gia staking trên mạng.
  • Hỗ Trợ DeFi: Tích hợp trong các hoạt động vay, cho vay và farming lợi nhuận.

Lộ Trình Phát Triển và Tương Lai của Guru Network

Guru Network đã thiết lập một lộ trình rõ ràng để mở rộng và phát triển các sản phẩm của mình, bao gồm triển khai GURU Framework và phát triển mainnet. Dự án nhận được sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư uy tín như Shima Capital và Wintermute, hứa hẹn một tương lai sáng lạn cho sự phát triển của nền tảng.

Kết Luận

Guru Network là một dự án tiên phong trong việc hợp nhất Web3 và AI, mang đến những cải tiến mạnh mẽ cho cả người dùng và phát triển viên. Với một loạt các sản phẩm độc đáo và một đội ngũ được tài trợ vững chắc, Guru Network đang dẫn đầu cuộc cách mạng trong cách chúng ta tương tác với công nghệ blockchain và AI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *