Preloader

Grayscale, một trong những công ty quản lý tài sản tiền mã hóa hàng đầu, đã quyết định rút lại đơn đăng ký cho quỹ ETF Ethereum Futures Trust chỉ ba tuần trước hạn chót để Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ra quyết định. Động thái này được ghi nhận trong tài liệu gửi lên SEC ngày 7/5.

Đơn đăng ký được nộp bởi NYSE Arca, Inc. vào ngày 19/9/2023, với mục tiêu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) nếu được chấp thuận. Tuy nhiên, Grayscale đã bất ngờ rút lại kế hoạch trước thời hạn để SEC phải đưa ra quyết định cho hai quỹ: ETF Ethereum Spot vào ngày 23/5 và ETF Ethereum Futures vào ngày 30/5.

Ảnh: CryptoSlate

James Seyffart, chuyên gia phân tích ETF của Bloomberg, đặt câu hỏi về quyết định này vì sự kết hợp giữa ETF Ethereum Spot và Ethereum Futures có thể giúp Grayscale đạt được điều kiện thuận lợi, tương tự như khi họ thắng kiện GBTC trước đây, tạo áp lực để SEC chấp thuận ETF Ethereum Spot.

Ông bất ngờ vì Grayscale rút đơn ngay trước khi SEC phải đưa ra quyết định quan trọng về quỹ ETF Ethereum Spot. Ông cũng bác bỏ giả thuyết rằng việc rút đơn là do SEC sắp chấp thuận quỹ ETF Ethereum Spot vào ngày 23/5.

Một khả năng khác là Grayscale đang chuẩn bị để nộp lại đơn đăng ký đã sửa đổi cho ETF Ethereum Futures. Trước đó, SEC từng trì hoãn quyết định về quỹ này vào tháng 3/2024, dù đã phê duyệt hàng loạt quỹ ETF Ethereum Futures khác vào tháng 10/2023.

SEC cũng trì hoãn quyết định với các quỹ ETF Ethereum Spot, bao gồm đơn của Grayscale, với hạn mới nhất là ngày 5/7 dành cho ETF Invesco Galaxy. Niềm tin rằng SEC sẽ phê duyệt ETF Ethereum Spot đã giảm sút. Eric Balchunas, nhà phân tích ETF của Bloomberg, giảm ước tính khả năng phê duyệt từ 70% xuống còn 25%.

Giá ETH giảm ngay sau khi thông tin được công bố, nhưng đã phục hồi lên 3.033 USD vào thời điểm viết bài.

Biểu đồ 4h của cặp ETH/USDT trên Binance lúc 12:25 sáng, ngày 8/5/2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *