Preloader


Sáu quỹ ETF spot về Bitcoin và Ether sẽ được chính thức giao dịch tại Hong Kong từ ngày 30/04/2024. Cụ thể, ba quỹ ETF Bitcoin Spot và ba quỹ ETF Ether Spot sẽ mở cửa cho nhà đầu tư. Theo thông tin từ Bloomberg, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) của Hong Kong đã phê duyệt các sản phẩm ETF spot của Bitcoin (BTC) và Ether (ETH) do ba công ty quản lý tài sản gồm China Asset Management (ChinaAMC), Bosera Capital (Bosera), và Harvest Global Investments (Harvest) quản lý.

Các ETF này khác biệt so với mô hình ETF spot Bitcoin tại Hoa Kỳ bởi chúng được tạo lập bằng hiện vật, cho phép các đơn vị ETF mới được tạo ra bằng cách sử dụng trực tiếp BTC và ETH. Điều này có thể tạo cơ hội để tăng tài sản quản lý (AUM) và khối lượng giao dịch đáng kể cho thị trường Hong Kong.

Tuy nhiên, Bloomberg cũng chỉ ra rằng nhà đầu tư từ Trung Quốc đại lục sẽ không được phép đầu tư vào các ETF spot này. Điều này đặt ra một số hạn chế về tiềm năng tăng trưởng của thị trường ETF tại Hong Kong. James Seyffart, nhà phân tích ETF của Bloomberg, cho biết sự ra mắt của các ETF này có thể khởi đầu cho một cuộc cạnh tranh về mức phí quản lý thấp. Ví dụ, Harvest không thu phí quản lý trong sáu tháng đầu, trong khi Bosera và ChinaAMC lần lượt thu phí 0,6% và 0,99%.

Mặc dù nhận định rằng sự chấp nhận các khoản đầu tư liên quan đến tiền mã hóa là một bước tiến tích cực tại Hong Kong, Eric Balchunas, chuyên gia phân tích tại Bloomberg, lại có quan điểm thận trọng, cho rằng thị trường ETF Hong Kong vẫn còn nhỏ và không thể so sánh với quy mô lớn hơn nhiều ở Mỹ. Ông ước tính rằng các sản phẩm mới này có thể chỉ thu hút khoảng 500 triệu USD tài sản trong giai đoạn đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *