Preloader


EigenLayer đã ra mắt token EIGEN cùng kế hoạch airdrop cho cộng đồng người dùng. Theo đó, tổng cung token EIGEN ban đầu sẽ là 1,67 tỷ. Eigen Foundation, tổ chức triển khai token này, đã phân bổ 45% cho cộng đồng, trong đó 15% dành cho hoạt động Stakedrop, 15% cho khuyến khích cộng đồng và 15% cho phát triển hệ sinh thái.

Ngoài ra, 29,5% sẽ dành cho các nhà đầu tư và 25,5% cho các thành viên tham gia đóng góp sớm vào dự án. Những người này sẽ có token khoá trong 3 năm, với 1 năm đầu tiên là hoàn toàn khoá và 2 năm tiếp theo mở khoá dần.

EigenLayer là dự án hàng đầu trong lĩnh vực restaking, với 16 tỷ USD giá trị ETH đã được khoá trên mạng.

Airdrop cho cộng đồng sẽ phân bổ 15% tổng cung token, được thực hiện theo nhiều đợt và chương trình khác nhau. Trong mùa đầu tiên, 5% tổng cung sẽ được phân bổ dựa trên snapshot ngày 15/03/2024, với 90% mở khoá vào ngày 10/05. Token còn lại sẽ được claim sau 1 tháng, nhưng sẽ không thể chuyển giao để khuyến khích tham gia và quản trị mạng.

Token EIGEN cũng có thể được stake để hỗ trợ quản lý mạng lưới EigenDA.

Bên cạnh đó, EigenLayer còn giới thiệu khái niệm “inter-subjective forking” để hỗ trợ an toàn mạng lưới, giảm áp lực lên các Validator của Ethereum từ các hành vi xấu không thể phát hiện ngay trên on-chain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *