Preloader

Dự luật quản lý tiền mã hóa FIT21, mặc dù đã được Hạ viện Mỹ thông qua vào ngày 23/05, nhưng vẫn tồn tại nhiều bất cập có thể ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa lâu dài tại Hoa Kỳ. Theo thông tin từ Tradebot365, dự luật này gây tranh cãi về việc áp dụng luật chứng khoán cho các loại tiền mã hóa, với chỉ Bitcoin được miễn trừ.

Ngày 24/05, ETF Ethereum spot được SEC chính thức thông qua, làm dấy lên hy vọng mới khi Ethereum được nhìn nhận như một “tài sản hàng hóa”. Tuy nhiên, FIT21 lại gây ra một mối lo ngại lớn liên quan đến sự chồng chéo quyền hạn giữa Ủy ban Chứng khoán (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Những Điểm Nghẽn Chính của FIT21:

  1. Phân loại Tài sản: FIT21 đưa ra hai loại phân loại mới – “tài sản kỹ thuật số bị giới hạn” và “hàng hóa kỹ thuật số”, dẫn đến sự giám sát chồng chéo giữa SEC và CFTC. Việc xác định một dự án có đạt trạng thái “mạng lưới phi tập trung” tại thời điểm phát hành token sẽ quyết định nó thuộc về thẩm quyền nào, tạo ra một sự không rõ ràng về mặt pháp lý và khó khăn trong việc tuân thủ.
  2. Phân loại Thành phần Tham gia: Dự luật này cũng phân biệt giữa “người tham gia bị giới hạn” và “người tham gia không bị giới hạn”, có thể gây rối loạn thị trường bằng cách tạo ra hai thị trường song song cho cùng một loại token trong cùng một khoảng thời gian.
  3. Hạn Chế và Hệ Lụy: Các hạn chế trong dự luật này có thể tạo ra lỗ hổng pháp lý, khiến cho các tài sản dễ dàng bị lách luật. Ngoài ra, sự không đồng nhất về giá cả giữa hai thị trường có thể được các “cá voi” tận dụng để thao túng giá, gây ra biến động thị trường không mong muốn.

Đề Xuất và Tiến Trình Pháp Lý Sắp Tới:

Trong bối cảnh phức tạp hiện tại, có nhiều ý kiến đề xuất rằng các nhà lập pháp cần xem xét lại và điều chỉnh dự thảo luật trong FIT21 để tạo ra một hệ thống quản lý thống nhất và minh bạch hơn cho thị trường tiền mã hóa. Điều này không những cần thiết cho sự ổn định của thị trường mà còn quan trọng để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và nhà đầu tư.

Thượng viện Mỹ sẽ tiếp tục xem xét dự luật này trong các phiên bản kế tiếp, và sự can thiệp của các nhà hoạch định chính sách sẽ quyết định tương lai của việc quản lý tiền mã hóa tại Hoa Kỳ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *