Preloader


Sự “hồi sinh” của đề xuất smart contract OP_CAT cho Bitcoin đã chính thức được công nhận dưới mã BIP-347, mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề này.

OP_CAT, từng là một trong những op_codes đầu tiên được tích hợp vào Bitcoin, đã được xem xét để tái tích hợp vào hệ thống nhằm mang lại chức năng hợp đồng thông minh tương tự như Ethereum. Đây là bước đệm đầu tiên để nâng cấp và mở rộng tính năng cho một dự án từng bị Satoshi Nakamoto gạt bỏ vào năm 2010 do lo ngại về sự tiêu thụ bộ nhớ quá mức và các rủi ro an ninh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Bitcoin ngày càng chứng tỏ được tiềm năng và sự cần thiết của việc tích hợp smart contract, nhất là sau khi những dự án như Ordinals ra đời, OP_CAT đã được nhóm nghiên cứu gồm Heilman và Sabouri tái định nghĩa vào năm 2022 dưới mã “OP_SUCCESS126” mà không yêu cầu phải hard fork.

Đề xuất này nhận được sự ủng hộ của nhiều tên tuổi lớn trong ngành như những người đồng sáng lập dự án Ordinals và Taproot Wizards, cùng với Eric Wall và Udi Wertheimer của dự án CatVM. Nếu được thông qua, OP_CAT sẽ cho phép các ứng dụng phức tạp hơn như đa chữ ký và các “covenant” – các quy tắc đặc biệt điều khiển cách thức một giao dịch được thực hiện.

Sự chấp nhận của OP_CAT phụ thuộc nhiều vào sự đồng lòng từ cộng đồng, một quá trình có thể nhanh chóng hoặc kéo dài nhiều năm. Trong khi đó, các đề xuất khác như Check Template Verify (CTV), OP_CHECKSIGFROMSTACK (CSFS), và LNHANCE cũng đang được thảo luận, mỗi cái với cách tiếp cận và đánh đổi riêng.

Dù có được triển khai hay không, OP_CAT đã mở ra một chương mới cho việc tích hợp hợp đồng thông minh vào Bitcoin, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong sự phát triển của mạng lưới này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *