Preloader

Crestal, một dự án blockchain mới nổi, đã thông báo rằng họ đã thành công trong việc gọi vốn 2 triệu USD trong vòng gọi vốn đầu tiên của họ, được gọi là vòng pre-seed. Dự án này sử dụng một kiến trúc blockchain modular và thuật toán Proof of Performance để tối ưu hóa hiệu suất và khuyến khích sự phát triển liên tục của các sản phẩm trên nền tảng của mình, hứa hẹn sẽ mang lại giá trị lớn cho cộng đồng Web3.

Vào ngày 3 tháng 5, Crestal đã thu hút sự quan tâm và đầu tư từ một loạt các quỹ đầu tư uy tín bao gồm LIF, Cogitent Ventures, Kyros Ventures, Veris Ventures, SMAPE Capital, MH Ventures, Layer Labs, Pragma Ventures, Builder Capital, Nxgen, Artemis Capital và Quotient Ventures. Sự hỗ trợ rộng rãi này từ cộng đồng đầu tư cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng của dự án.

Số tiền thu được trong vòng gọi vốn này sẽ được sử dụng để thiết lập một testnet, mở rộng đội ngũ, và tăng cường tương tác với cộng đồng. Crestal hướng tới việc trở thành một nền tảng lý tưởng cho các dự án Web3 khác nhau, hỗ trợ họ phát triển và ra mắt các sản phẩm blockchain đột phá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *