Preloader

Tăng Cường Đầu Tư vào Hệ Sinh Thái Consensys Covalent, nền tảng hạ tầng dữ liệu hàng đầu trong ngành Web3, đã công bố việc thiết lập quỹ 2,5 triệu USD dành cho chương trình Consensys Scale. Mục tiêu của quỹ là hỗ trợ và thúc đẩy các dự án phát triển sáng tạo trên các nền tảng như Linea và MetaMask, làm phong phú thêm hệ sinh thái Consensys.

Lợi Ích và Cơ Hội từ Quỹ Đầu Tư Chương trình Consensys Scale được thiết kế để hỗ trợ các ứng dụng phi tập trung (dapp) đang phát triển trên Linea và MetaMask, bằng cách cung cấp tài chính và các công cụ đặc biệt từ Covalent. Mỗi dự án được tài trợ có thể nhận tới 25.000 USD, cùng quyền truy cập vào các công cụ truy xuất dữ liệu của Covalent từ hơn 225 blockchain khác nhau, bao gồm Ethereum, Linea, và nhiều mạng khác.

Cam Kết của Covalent với Cộng Đồng Web3 Sự hợp tác này không chỉ chứng tỏ cam kết của Covalent trong việc hỗ trợ cộng đồng Web3 mà còn nhấn mạnh vai trò của hạ tầng dữ liệu blockchain trong việc thúc đẩy tiến bộ công nghệ. Với hơn 300 triệu ví tiền mã hóa sử dụng dịch vụ dữ liệu của Covalent, khoản tài trợ này mở ra cơ hội phát triển mới cho các dự án đang xây dựng trên Consensys.

Tương Lai Hợp Tác và Phát Triển Trong tương lai, MetaMask sẽ trở nên thân thiện hơn với các nhà phát triển và Covalent sẽ được tích hợp sâu hơn vào bộ công cụ của Consensys, nhằm cung cấp các giải pháp tối ưu cho nhà phát triển trên nền tảng Linea. CEO của Covalent, Ganesh Swami, chia sẻ sự phấn khởi khi được hỗ trợ các nhà phát triển trên Linea và MetaMask, khẳng định rằng sự hợp tác này sẽ mở rộng khả năng tiếp cận và cung cấp các cách thức tiếp cận hạ tầng dữ liệu chuẩn hóa để cải tiến các dapp.

Thông Tin Thêm về Chương Trình Tài Trợ Các dự án quan tâm đến chương trình tài trợ Consensys Scale có thể tìm hiểu thêm và đăng ký nhận tài trợ qua website chính thức của Covalent.

Bổ Nhiệm Mới trong Đội Ngũ Ngoài ra, Covalent cũng vừa bổ nhiệm Arthur Hayes vào vị trí cố vấn chiến lược, nhằm thúc đẩy chiến lược xây dựng bộ dữ liệu dài hạn cho Ethereum và hỗ trợ phát triển AI, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sứ mệnh của Covalent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *