Preloader

Với giấy phép mới nhất, Circle sẽ phát hành các stablecoin USDC và EURC theo khuôn khổ Luật Thị trường Tài sản Tiền mã hóa (MiCA) của Châu Âu từ ngày 01/07/2024.

Circle Được Cấp Phép Phát Hành Stablecoin Theo MiCA

Theo thông tin mới nhất từ Giám đốc điều hành Jeremy Allaire, Circle đã trở thành nhà phát hành stablecoin toàn cầu đầu tiên được cấp phép bởi Tổ chức Tiền Điện tử (EMI) theo khuôn khổ Luật MiCA của Liên minh Châu Âu (EU).

Mở Rộng Hoạt Động Để Tuân Thủ Quy Định

Động thái này là một phần trong nỗ lực mở rộng và tuân thủ quy định của Circle trong lĩnh vực stablecoin. Trước đó, vào tháng 12, Circle đã nhận được giấy phép quản lý tài sản kỹ thuật số ở Pháp, trở thành nhà điều hành dịch vụ tài sản kỹ thuật số tại đất nước này.

Phát Hành Stablecoin USDC và EURC

Với giấy phép mới, Circle có thể phát hành các stablecoin USDC và EURC (trước đây là EUROC) tuân thủ MiCA tại Châu Âu thông qua chi nhánh Circle Mint France. Điều này giúp Circle chiếm vị trí thuận lợi trong thị trường EU với 450 triệu dân.

Luật MiCA: Khung Pháp Lý Toàn Diện

MiCA là một khung pháp lý do EU thiết lập để quản lý tiền mã hóa giữa các quốc gia thành viên. Bắt đầu từ tháng 09/2020 và được Nghị viện Châu Âu thông qua vào tháng 04/2023, MiCA yêu cầu các stablecoin phát hành trong khu vực phải tuân thủ các quy định quản lý khắt khe. Các yêu cầu này sẽ được áp dụng từ ngày 30/06/2024.

Ảnh Hưởng Đến Các Nhà Phát Hành Bên Ngoài EU

Các nhà phát hành stablecoin hoạt động ngoài EU nhưng cung cấp dịch vụ cho cư dân EU cũng phải tuân thủ quy định của MiCA. Điều này đã dẫn đến việc một số đồng stablecoin bị hủy niêm yết hoặc giới hạn truy cập tại Châu Âu.

Quan Điểm và Lo Ngại Về MiCA

Quan điểm của MiCA về stablecoin được thúc đẩy bởi sự thất bại của các dự án tương tự từ các công ty công nghệ lớn như Diem của Meta và sự sụp đổ của FTX. Tuy nhiên, một số nhà phát hành stablecoin, như CEO Tether Paolo Ardoino, lo ngại rằng các quy định của MiCA sẽ gây rắc rối và tăng rủi ro cho stablecoin khi đi vào hoạt động. Binance cũng cho rằng luật MiCA có thể đặt ra thách thức về “nhu cầu thanh khoản của toàn bộ thị trường crypto”.

USDC: Stablecoin Neo Giá Với Đô La Mỹ

USDC là stablecoin lớn thứ hai được neo giá với đô la Mỹ, chiếm 20% tổng nguồn cung stablecoin, chỉ sau USDT của Tether, theo dữ liệu từ TheBlock Data tính đến ngày 29 tháng 6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *