Preloader


Cảnh báo: “Đề xuất đầu tư vào các dự án tiền điện tử này có thể rủi ro, vui lòng cân nhắc và thực hiện tháo tiền ngay lập tức”.

Thám tử chuyên nghiệp về tiền điện tử, ZachXBT, đã đưa ra cảnh báo về một nền tảng tiền điện tử có tên là ZebraDAO trên mạng Base. Anh ấy nghi ngờ rằng nhóm phát triển ZebraDAO có thể liên quan đến những cá nhân đã thực hiện các hành vi lừa đảo trong Leaper Finance, một dự án mới được triển khai trên Blast.

Nền tảng này hiện đang có Tổng giá trị khóa (TVL) là 311.000 USD. ZachXBT khuyến nghị những người đã đầu tư vào dự án này nên rút vốn của họ ra khỏi hệ thống ngay lập tức.

Trước đó, ZachXBT đã cảnh báo về Leaper Finance, một dự án mới từ nhóm lừa đảo đã gây ra thiệt hại hàng chục triệu USD qua các dự án như Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, đã được đưa vào sử dụng trên Blast.

Tuần trước, một đường dây lừa đảo đã đầu tư khoảng 1 triệu USD vào một địa chỉ trên Blast, tiền này được thu từ các hoạt động lừa đảo trước đó, và bắt đầu cung cấp thanh khoản để thu hút thêm người dùng.

ZachXBT tuyên bố rằng nhóm lừa đảo đã tăng TVL của mình lên hơn một triệu đô la trong một khoảng thời gian, sau đó tiến hành lấy cắp toàn bộ số tiền mà người dùng đã gửi vào giao thức này, thực hiện giả mạo tài liệu KYC và sử dụng các công ty kiểm toán cấp thấp.

Hiện tại, nhóm lừa đảo đã mở rộng hoạt động lừa đảo trên nhiều mạng tiền điện tử, bao gồm Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche và nhiều mạng khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *