Preloader

GIAO DIỆN WEBSITE

Bước 1: Vào trang giao dịch của sàn OKX:https://www.okx.com/vi/trade-swap/btc-usdt-swap 

Bước 2: Chọn vào biểu tượng Cài Đặt có hình “Bánh răng” 

Bước 3: Chọn vào [Chế Độ Tài Khoản]:

Bước 4: Lựa chọn chế độ “Ký Quỹ Đơn Tệ” 

GIAO DIỆN ĐIỆN THOẠI:

Bước 1: Vào App của OKX và phần giao dịch:

Bước 2: Chọn vào dấu “” sau đó chọn bánh răng “Cài Đặt” 

Bước 3: Chọn vào “Chế Độ Tài Khoản

Bước 4: Chọn “Ký Quỹ Đơn Tệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *