Preloader

Kể từ khi các quỹ ETF Bitcoin spot ra mắt, quỹ IBIT của BlackRock và quỹ FBTC của Fidelity đã đóng góp đáng kể vào dòng tiền vào ròng của hai tập đoàn này trong năm 2024.

Ảnh: Các quỹ ETF Bitcoin spot đóng góp đáng kể vào inflow của BlackRock và Fidelity. Ảnh: Bitget

Trong 5 tháng đầu năm 2024, quỹ IBIT của BlackRock đã thu hút 16,6 tỷ USD, chiếm 26% trong tổng số 65,1 tỷ USD inflow của BlackRock. Tương tự, quỹ FBTC của Fidelity đã thu hút 8,9 tỷ USD, chiếm tới 56% dòng tiền vào các quỹ ETF của tập đoàn này.

Dòng tiền của các sản phẩm ETF Bitcoin spot. (Nguồn: Farside Investors, ngày 04/06/2024)

Chuyên gia phân tích ETF của Bloomberg, Eric Balchunas, chỉ ra rằng sự đóng góp của các quỹ ETF Bitcoin spot đã tạo nên một sự thay đổi lớn trong inflow của BlackRock và Fidelity. Tuy nhiên, tập đoàn quản lý tài sản Vanguard, mặc dù không tham gia vào “cuộc đua” ETF Bitcoin, vẫn dẫn đầu với 102,8 tỷ USD dòng tiền vào trong năm 2024, vượt qua 65,1 tỷ USD của BlackRock. Fidelity xếp thứ 5 với 15,8 tỷ USD.

Thống kê các nhà phát hành ETF dựa trên giá trị tài sản quản lý. (Nguồn: Stock Analysis)

Thị trường ETF Bitcoin spot đã chứng kiến 105,12 triệu USD dòng tiền vào, với quỹ FBTC của Fidelity thu hút dòng inflow lớn nhất, lên tới 77 triệu USD vào ngày 04/06. Tuy nhiên, có tới 6 quỹ ETF Bitcoin spot khác, bao gồm quỹ IBIT của BlackRock, không ghi nhận bất kỳ dòng tiền nào vào ngày 04/06. Đặc biệt, quỹ Franklin Bitcoin ETF (EZBC) không có bất kỳ dòng tiền nào kể từ ngày 16/05.

Giá trị tài sản ròng: Quỹ IBIT của BlackRock đã trở thành quỹ ETF Bitcoin spot có giá trị tài sản ròng cao nhất tại Mỹ, nắm giữ 288.670 BTC trị giá 19,8 tỷ USD, vượt qua quỹ GBTC của Grayscale với 287.450 BTC trị giá 19,65 tỷ USD.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các quỹ ETF Bitcoin spot cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của nhà đầu tư đối với các sản phẩm đầu tư liên quan đến Bitcoin, đồng thời tạo ra những thay đổi đáng kể trong cấu trúc dòng tiền của các tập đoàn tài chính lớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *