Preloader

Trong tháng 06/2024, hơn 40 dự án sẽ có lịch mở khóa token với tổng giá trị vượt 1 tỷ USD. Dưới đây là những đợt mở khóa token đáng chú ý:

Các Đợt Mở Khóa Token Nổi Bật

 • 01/06 – Sui (SUI): Mở khóa 65,08 triệu token (2,78% lượng cung lưu hành), trị giá 67,16 triệu USD.
 • 12/06 – Aptos (APT): Mở khóa 11,31 triệu token (2,59% lượng cung lưu hành), trị giá 105,75 triệu USD.
 • 14/06 – Immutable (IMX): Mở khóa 25,53 triệu token (1,72% lượng cung lưu hành), trị giá 60,25 triệu USD.
 • 15/06 – Starknet (STRK): Mở khóa 64 triệu token (5,61% lượng cung lưu hành), trị giá 80,64 triệu USD.
 • 15/06 – Sei (SEI): Mở khóa 125 triệu token (1,25% lượng cung lưu hành), trị giá 64 triệu USD.
 • 16/06 – Arbitrum (ARB): Mở khóa 92,65 triệu token (3,49% lượng cung lưu hành), trị giá 110,25 triệu USD.
 • 16/06 – Uniswap (UNI): Mở khóa 8,33 triệu token (0,83% lượng cung lưu hành), trị giá 89,26 triệu USD.
 • 22/06 – SPACE ID (ID): Mở khóa 78,49 triệu token (18,23% lượng cung lưu hành), trị giá 58,65 triệu USD.
 • 30/06 – Optimism (OP): Mở khóa 31,34 triệu token (2,88% lượng cung lưu hành), trị giá 78,98 triệu USD.

Các Đợt Mở Khóa Khác

 • 01/06:
  • 1inch (1INCH): 51,34 triệu USD
  • dYdX (DYDX): 67 triệu USD
  • StepN (GMT): 761.600 USD
  • Maverick Protocol (MAV): 219.100 USD
  • Portal (PORTAL): 679.410 USD
  • Akash Network (AKT): 389.670 USD
  • ZetaChain (ZETA): 7,62 triệu USD
  • Acala (ACA): 2,91 triệu USD
  • Ethena (ENA): 48,84 triệu USD
 • 02/06: yearn.finance (YFI): 278.310 USD
 • 05/06:
  • Liquidity (LQTY): 742.810 USD
  • Galxe (GAL): 7,93 triệu USD
  • Pendle (PENDLE): 232.790 USD
 • 06/06: Euler (EUL): 273.140 USD
 • 07/06: Hashflow (HFT): 4,13 triệu USD
 • 09/06: GMX (GMX): 13.210 USD
 • 11/06: Moonbeam (GLMR): 915.470 USD
 • 14/06: CyberConnect (CYBER): 8,29 triệu USD
 • 16/06: Render (RNDR): 7,64 triệu USD
 • 17/06:
  • ApeCoin (APE): 20,28 triệu USD
  • Nym (NYM): 475.830 USD
 • 18/06: Kadena (KDA): 102.100 USD
 • 19/06: Pixels (PIXEL): 22,65 triệu USD
 • 23/06: Balancer (BAL): 120.530 USD
 • 25/06: AltLayer (ALT): 37,59 triệu USD
 • 27/06: Yield Guild Games (YGG): 16,22 triệu USD
 • 28/06:
  • Cartesi (CTSI): 32.790 USD
  • SingularityNET (AGIX): 8,06 triệu USD
 • 30/06:
  • Echelon Prime (PRIME): 30,7 triệu USD
  • Tornado Cash (TORN): 244.750 USD

Lưu Ý

Bài viết này chỉ tổng hợp một số dự án có lượng token mở khóa nổi bật trong tháng. Quý độc giả có thể theo dõi đầy đủ các đợt unlock token tại hai trang web Token Unlocks và CryptoRanks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *