Preloader

Trong bối cảnh thị trường NFT (Non-Fungible Tokens) ngày càng phát triển, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phát đi cảnh báo về các nguy cơ tiềm ẩn đối với người tiêu dùng. Ngày hôm qua, 29/05, cơ quan này đã công bố một báo cáo rủi ro tài chính đầu tiên về NFT, nhấn mạnh tình trạng lạm dụng các token này trong các hoạt động gian lận và lừa đảo.

Tình Hình Hiện Tại của NFT: Theo Bộ Tài chính, NFT có thể dễ dàng bị sử dụng trong các hoạt động rửa tiền, mặc dù hiếm khi được sử dụng cho việc tài trợ khủng bố. Báo cáo 29 trang của Bộ đã chỉ ra rằng, so với tiền pháp định (fiat), NFT ít phổ biến hơn trong các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhưng vẫn là một kênh mà các tội phạm sử dụng để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.

Những Vấn Đề Được Đề Cập trong Báo Cáo:

  • Anonymity và Bảo Mật: Sự ẩn danh của người mua và người bán trên các nền tảng NFT tạo điều kiện thuận lợi cho trộm cắp và lạm dụng. Nhiều nền tảng không yêu cầu thông tin chi tiết của khách hàng, gây khó khăn trong việc theo dõi và xác minh nguồn gốc của NFT.
  • Vấn Đề Rug Pull và Hàng Giả: Các trường hợp rug pull, bán hàng giả, và vi phạm bản quyền ngày càng phổ biến, khi các tội phạm sử dụng NFT để thổi phồng giá trị của các tác phẩm nghệ thuật không rõ nguồn gốc.

Đề Xuất từ Bộ Tài chính: Để giải quyết những thách thức này, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thiết lập các quy tắc rõ ràng cho lĩnh vực NFT. Bộ mong muốn cung cấp sự rõ ràng hơn về nghĩa vụ của các nền tảng NFT, đồng thời khuyến nghị hợp tác với khu vực tư nhân để thông báo cho các bên liên quan về các yêu cầu quy định mới.

Bộ Tài chính cũng lưu ý rằng họ đã nghiên cứu các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố trong thị trường tiền mã hóa trong nhiều năm qua, và nhấn mạnh rằng đây là một phần của nỗ lực liên tục để bảo vệ người tiêu dùng và duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính.

Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường NFT, chính phủ Hoa Kỳ khẳng định sự cần thiết của việc giám sát chặt chẽ hơn để ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn và đảm bảo một môi trường giao dịch minh bạch và an toàn cho tất cả các bên liên quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *