Preloader

Blast là gì?

Blast là một blockchain Layer 2 dựa trên công nghệ Optimistic Rollups, hoàn toàn tương thích với EVM. Mục tiêu chính của Blast là cung cấp native yield hấp dẫn cho người dùng tham gia mạng lưới. Điều này làm nổi bật Blast so với các nền tảng Layer 2 khác vì Blast tập trung vào việc tăng lãi suất từ 3-4% cho người nắm giữ và tham gia staking ETH và stablecoin trên mạng lưới, một cách mà các nền tảng khác chưa thực hiện được trước đó.

Airdrop và Phát Triển

Blast đã tổ chức airdrop cho cộng đồng người dùng vào ngày 26/06/2024, tuy nhiên sự kiện này gặp phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng do tổng cung token BLAST quá cao và lượng token được phân phối cho người dùng quá ít. Đáp ứng lại, vào ngày 03/07/2024, Blast công bố airdrop giai đoạn 2 sẽ diễn ra trong vòng 12 tháng, với tổng phần thưởng là 10 tỷ token BLAST, tương đương 10% tổng cung.

Mô Hình Hoạt Động

Mô hình hoạt động của Blast xoay quanh việc người dùng gửi ETH và các stablecoin như USDC, USDT và DAI vào nền tảng để nhận lại lãi suất. Blast sẽ sử dụng các tài sản này để tham gia staking ETH thông qua Lido DAO, sau đó chia lãi suất thu được cho người dùng. Ngoài ETH, Blast còn cho phép người dùng kiếm lãi suất từ các stablecoin này bằng cách nhận auto-rebasing stablecoin là USDB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *