Preloader

Base, giải pháp layer-2 do Coinbase phát triển, đã chính thức vượt qua OP Mainnet, trở thành superchain lớn nhất hiện nay với tổng giá trị khóa lại (TVL) vượt mốc 2 tỷ USD, tăng 20% chỉ trong vòng một tháng qua.

Thành Tựu Đáng Chú Ý

Theo dữ liệu từ DeFiLlama, Base hiện nằm trong top 7 blockchain có TVL lớn nhất. Tính đến ngày 07/06, tổng tài sản khóa lại trên Base đã đạt 2 tỷ USD, tăng 20% so với đầu tháng 5.

Phát Triển Nhanh Chóng

Base triển khai mainnet vào tháng 7/2023 và nhanh chóng vươn lên vị trí top 3 layer-2 với TVL, chỉ sau Arbitrum (3,81 tỷ USD) và Blast (2,26 tỷ USD). Đến nay, Base đã vượt qua OP Mainnet, trở thành mạng lưới lớn nhất trong hệ sinh thái Superchain – một hệ các rollup layer-2 sử dụng hạ tầng OP Stack.

Đóng Góp Chính

Đóng góp đáng kể cho TVL của Base là sàn phi tập trung Aerodrome với 713 triệu USD, tiếp theo là Uniswap với 314 triệu USD.

Tình Trạng Tắc Nghẽn

Cuối tháng 03/2024, khi cộng đồng đổ xô săn memecoin trên hệ Base, phí gas đã tăng cao đến 5 USD cho mỗi giao dịch. Một số nhà quan sát đã so sánh tình trạng tắc nghẽn này với layer-1 Solana, cũng là nơi màu mỡ cho sự phát triển của memecoin.

Sự Khác Biệt Giữa Các Rollup

Các chuỗi layer-2 hàng đầu như Arbitrum, Blast, Base, và OP Mainnet sử dụng mô hình “optimistic rollups”. Mô hình này xử lý giao dịch bên ngoài chuỗi chính Ethereum (off-chain) và chỉ cập nhật dữ liệu giao dịch lên chuỗi chính (on-chain) định kỳ, giúp giảm tải áp lực cho chuỗi chính Ethereum và tăng khả năng xử lý giao dịch.

Ngược lại, mô hình “zero-knowledge rollups” như zkSync, Linea, và Scroll kiểm tra và xác minh giao dịch ngay từ đầu, thay vì giả định mọi giao dịch đều đúng như optimistic rollups.

Kết Luận

Việc Base trở thành superchain lớn nhất hiện nay là một minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ và tiềm năng của các giải pháp layer-2 trong việc cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng của mạng lưới blockchain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *