Preloader


Báo cáo mới nhất từ Messari đã phân tích sâu về sự phát triển của Covalent (CQT) trong quý đầu tiên của năm 2024. Theo đó, có ba khía cạnh chính được nêu bật:

  1. Tăng trưởng vốn hóa thị trường: Covalent đã chứng kiến một sự tăng trưởng đáng kể trong giá trị vốn hóa thị trường, điều này phản ánh sự tăng giá của token và sự tăng cường niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng dài hạn của dự án.
  2. Tỷ lệ staking: Đã có một sự gia tăng đáng kể trong lượng token CQT được staking, điều này cho thấy cộng đồng đang ngày càng cam kết hỗ trợ bảo mật và sự ổn định của mạng lưới.
  3. Lượng token mua lại: Covalent đã thực hiện một chiến dịch mua lại token nhằm giảm lượng cung lưu hành và tăng giá trị cho những token hiện có. Chiến dịch này phản ánh cam kết của ban lãnh đạo trong việc tăng cường giá trị cho các nhà đầu tư.

Những điểm nổi bật này không chỉ cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của Covalent trong quý đầu tiên của năm 2024 mà còn gợi ý về một triển vọng lạc quan cho các quý tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *