Preloader

Arbitrum mới đây đã công bố một đề xuất mang tên Timeboost nhằm cải thiện cơ chế sắp xếp và xử lý giao dịch trên Layer-2, sau nhiều sự cố tắc nghẽn. Đề xuất này đã được giới thiệu và thảo luận trong diễn đàn DAO của Arbitrum vào tối ngày 28/06.

Điểm Nổi Bật Của Timeboost

Timeboost sẽ áp dụng cho các mạng lưới sử dụng bộ công cụ của Arbitrum, bao gồm Arbitrum One và Arbitrum Nova. Cơ chế mới cho phép người dùng chi trả phí ưu tiên để giao dịch của họ được xử lý trước, thay vì cơ chế hiện tại là first-come, first-served.

Lý do thay đổi: Arbitrum DAO cho biết cách tiếp cận mới sẽ phù hợp hơn cho định hướng dài hạn và mang lại trải nghiệm ổn định hơn cho người dùng. Điều này đặc biệt quan trọng khi đối mặt với các sự kiện đột biến như airdrop, giúp giảm thiểu hiện tượng spam và bảo vệ năng lực xử lý của mạng lưới.

Tác Động Đến Người Dùng và MEV

Mặc dù Timeboost có thể giúp giảm tắc nghẽn, nó cũng mang lại những thách thức, đặc biệt là về Maximal Extractable Value (MEV). Các bot MEV có thể tận dụng cơ hội mua bán chênh lệch (arbitrage), gây bất lợi cho người dùng phổ thông về tỷ giá.

Thu phí ưu tiên: Arbitrum sẽ hưởng lợi từ hoạt động của các bot MEV, thay vì không thu lại được doanh thu từ các hoạt động này. Có hai hướng thu phí ưu tiên: dưới dạng ETH (đưa tiền phí vào quỹ Treasury DAO) và token ARB (thu phí và tiến hành burn ARB).

Lộ Trình Kỹ Thuật của Timeboost

Timeboost sẽ có hai lộ trình xử lý giao dịch:

  • Normal Path: với thời gian trì hoãn giao dịch là 200ms.
  • Express Lane: hoạt động theo cơ chế đấu giá, không có thời gian trì hoãn.

Quá Trình Thảo Luận và Biểu Quyết

Hiện tại, đề xuất Timeboost đang trong giai đoạn thảo luận và sẽ tiến hành biểu quyết on-chain sau khi tiếp nhận các phản hồi từ cộng đồng.

Bối Cảnh và Tình Hình Hiện Tại

Gần đây, Arbitrum gặp phải hiện tượng tắc nghẽn giao dịch trong các đợt claim airdrop, cùng với việc giá Blob ở Layer-1 tăng vọt khi nhu cầu Data Availability (DA) của Layer-2 tăng đột biến. Điều này buộc các Layer-2 phải quay lại sử dụng cơ chế dữ liệu cũ là Calldata.

Đề xuất Timeboost được xem là một giải pháp tạm thời để giảm thiểu hiện tượng bot spam trong giai đoạn thực thi, nhưng các tác vụ sâu hơn như DA và tương tác với Layer-1 vẫn đang được nghiên cứu thêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *