Preloader

Arbitrum DAO vừa thông qua đề xuất lập quỹ phát triển hệ sinh thái gaming trị giá 225 triệu ARB, mặc dù vấp phải chỉ trích trong cộng đồng. Cuối cùng, đề xuất này vẫn được thông qua với số phiếu thuận áp đảo.


Arbitrum DAO Thông Qua Đề Xuất Lập Quỹ Game 225 Triệu ARB

Vào đầu tháng 6, Tradebot365 đã tường thuật về đề xuất lập quỹ gaming trị giá 225 triệu ARB của Arbitrum, thu hút nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng.


Ý Kiến Trái Chiều Trong Cộng Đồng

Ban đầu, phần lớn cộng đồng không ủng hộ ý tưởng lập quỹ gaming với số tiền lớn như vậy, do chất lượng các dự án game Web3 trước đây chưa tương xứng với kỳ vọng.


Kết Quả Bỏ Phiếu

Tuy nhiên, vào ngày 08/06/2024, đề xuất cuối cùng đã được thông qua với 76,3% phiếu thuận và 23,7% phiếu chống.


Ủng Hộ và Phản Đối

Số phiếu ủng hộ chủ yếu đến từ các tổ chức như L2beat (đơn vị phân tích on-chain về Layer-2), market maker Wintermute, và Treasure DAO (hệ sinh thái gaming xoay quanh token MAGIC). Ngược lại, Blockworks Research và Camelot DAO nằm trong số những người bỏ phiếu phản đối.


Phản Hồi Từ Treasure DAO

Sau chiến thắng, Treasure DAO chia sẻ:

“Arbitrum sẽ trở thành ngôi nhà của gaming, bao gồm mọi thể loại game, mọi loại gaming chain và tập hợp tất cả các nhà phát triển trong bộ công cụ Arbitrum Orbit.”


Phân Bổ Quỹ Game

Số tiền dành cho quỹ game được đề xuất là 225 triệu ARB trong vòng 3 năm, tương đương 215 triệu USD tại thời điểm đưa tin. Số tiền này được phân bổ như sau:

  • Thu hút nhà phát triển (160 triệu ARB):
    • Tài trợ (Grants): 25 triệu ARB
    • Đầu tư: 135 triệu ARB
  • Bounty, phần thưởng (40 triệu ARB)
  • Chi phí vận hành (tối đa 25 triệu USD)

Giá ARB Hiện Tại

Giá ARB đang dao động quanh 0,96 USD, hồi phục nhẹ sau cú flash dump của toàn thị trường vào khuya ngày 08/06.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *