Preloader

AltLayer, một dự án cơ sở hạ tầng nổi bật cung cấp giải pháp rollup qua dịch vụ Rollups-as-a-Service (RaaS), đã chính thức bắt đầu Giai Đoạn II của chương trình staking của mình với sự ra mắt của token mới, reALT.

Token reALT, một token ERC-20, được thiết kế để tối ưu hóa và tự động hóa quá trình tái đầu tư lợi nhuận từ staking cho người dùng. Khi tham gia staking ALT trong pool chính, người dùng sẽ nhận được reALT như một phần thưởng, thể hiện sự tích lũy và gia tăng lợi ích qua thời gian.

AltLayer đã từng ra mắt token ALT vào tháng 1 và mở cửa cho việc staking vào tháng 3. Công ty cũng đã phát triển khái niệm “Restaked rollups” dựa trên cơ chế restaking của EigenLayer, nhằm mục đích nâng cao an ninh mạng và độ tin cậy cho các dự án.

Trước đây, AltLayer đã giới thiệu token stALT (ERC-1155), được nhận khi người dùng tham gia staking và ghi nhận sự đóng góp của họ vào cơ chế staking của dự án. Từ Giai Đoạn II trở đi, người dùng có thể chuyển đổi token stALT sang reALT, đồng thời khám phá lợi ích mới thông qua việc tham gia vào nhiều pool staking đa dạng hơn.

Các tính năng nổi bật của token reALT bao gồm:

  • Tự động cộng dồn phần thưởng từ staking ALT.
  • Loại bỏ nhu cầu unstake từ pool ALT chính để tham gia vào các LaunchPool khác, nhờ đó tối đa hóa APY.
  • Người dùng cần staking reALT để nhận nhiều phần thưởng hơn từ các pools khác nhau.
  • Hệ thống sẽ thường xuyên chụp nhanh (snapshot) số dư reALT để tính toán và quyết định phần thưởng cho người dùng.

Giai đoạn II cũng đánh dấu sự thay đổi quan trọng với việc ngừng sử dụng Xterio LaunchPool ban đầu và thay thế bằng pool mới được stake bởi reALT, cho phép người dùng rút tiền và chuyển giao một cách ngay lập tức. Pool stake ALT chính cũng đang cho phép rút tiền ngay lập tức, nhưng áp dụng khoảng thời gian chờ là 21 ngày để nhận về số tiền rút ra.

Vào tháng 2, AltLayer đã thành công trong việc gọi vốn 14,4 triệu USD, với sự dẫn dắt bởi Polychain Capital và Hack VC, làm nền tảng cho sự phát triển sắp tới của các restaked rollups và tăng khả năng tham gia vào nhiều pool staking hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *